Rozbudowa ośrodka

Kraków, 13.05.2019 r.

AGH wybuduje nowe laboratoria OZE w Miękini

W poniedziałek, 13 maja podpisano umowę na realizację Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji powstanie nowy budynek wraz z laboratoriami badawczymi.

W ramach projektu planowana jest budowa nowego obiektu, w którym powstaną cztery laboratoria: Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii i Środowiska, Sorbentów Mineralnych, Radioizotopowych Analiz Środowiskowych oraz laboratorium badawcze iLab jako wirtualna rzeczywistość do badań naukowych. Piąta dofinansowana jednostka – Akredytowane Laboratorium Hydrogeochemiczne – będzie mieściła się w głównym budynku AGH. W nowych jednostkach będą prowadzone prace naukowo-badawcze na rzecz podmiotów komercyjnych.

Nowopowstały budynek w Miękini uzupełni ofertę Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska poprzez stworzenie nowego miejsca do badań. Służyć ma temu hala przystosowana do szerokiej gamy działalności badawczej i badawczo-rozwojowej oraz nowoczesne wyposażenie komputerowe i wizualizacyjne. Z kolei już istniejące, doposażone laboratoria zyskają możliwość przeprowadzania badań na sprzęcie światowej klasy, dzięki czemu WGGiOŚ jeszcze lepiej dopasuje się do potrzeb rynku. Równocześnie AGH dostarczy polskiej nauce badań, których wykonanie do tej pory często wiązało się z korzystaniem z zagranicznych ofert lub długim oczekiwaniem na wyniki.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/umowa

Dowiedz się więcej