SPIN – Centrum Transferu Wiedzy Miękinia

Od 4 stycznia 2016 roku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini – jako CTW Miękinia, na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim w Krakowie, jest Partnerem projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” wraz z Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych AGH, Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie. Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Projekt polega na świadczeniu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorców (MŚP), przez instytucje otoczenia biznesu, funkcjonujące na uczelniach wyższych (Centra Transferu Wiedzy) w obszarze tzw. Inteligentnych specjalizacji dla Małopolski. Partnerzy projektu są odpowiedzialni za realizowanie usług dla przedsiębiorców, takich jak: audyt technologiczny wstępny i pogłębiony oraz szeroki wachlarz usług doradczych. Projekt jest realizowany w okresie od września 2016 roku do grudnia 2018 roku.

Oficjalna strona projektu href=”http://www.spin.miekinia.agh.edu.pl/”>http://www.spin.miekinia.agh.edu.pl/