Odbiór Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii – Ośrodek szkoleniowo-dydaktyczny w Miękini

27 grudnia odbył się oficjalny odbiór Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. W tym dniu główny wykonawca, firma ATESTBUD, przekazała władzom uczelni budynek,  którego remont trwał blisko rok. W tym czasie budynek rozebrany został praktycznie do szkieletu konstrukcyjnego, zmieniono układ pomieszczeń, wymieniono okna, stropy a nawet dobudowano jedną kondygnację i nowy fragment budynku, w którym znajduje się klatka schodowa i szyb windowy.