Wytyczne do opracowania Planów Efektywności Energetycznej

Pod koniec bieżącego roku zostanie opublikowana broszura zawierająca ‘Wytyczne do opracowania Planów Efektywności Energetycznej’, przygotowane w ramach projektu VIS NOVA, które wskazują czynności niezbędne dla stworzenia dobrego dokumentu planistycznego.

Projekt VIS NOVA, który rozpoczął się w maju 2011 roku, jest częścią Programu dla Europa Środkowej i ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej władz lokalnych. Pięć regionów partnerskich z czterech krajów UE  nawiązało współprace, aby wspólnie realizować projekt, są to: Saksonia – Düben Heath DE, Schwäbisch-Hall/DE, Mikroregion Tullnerfeld West/AT, Małopolska/PL, Południowa Kraina Zadunajska/HU.

Rosnące ceny energii powodują, że bezpieczeństwo dostaw energii po przystępnych cenach, jak i jej efektywne wykorzystanie stały się kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu. W tym punkcie ma swoje miejsce zintegrowane podejście projektu VIS NOVA, które obejmuje przedsiębiorstwa, gminy i gospodarstwa domowe. Współpraca międzynarodowa umożliwia transfer dobrych rozwiązań i wymiany doświadczeń.

Na podstawie Planów Efektywności Energetycznej dla regionów partnerskich, opracowanych w ramach projektu oraz wspólnie zdefiniowanych najważniejszych kwestii w procesie tworzenia planów, zostały określone ‘Wytyczne do opracowania Planów Efektywności Energetycznej’ w innych regionach. Wytyczne przedstawiają etapy procesu tworzenia planu, oraz opisują zalecane działania w celu kompleksowego opracowania. Wytyczne te zostaną opublikowane w formie broszury w czterech językach (angielski, niemiecki, węgierski i polski) i dystrybuowane w regionach partnerskich, pod koniec tego roku.

Wytyczne są instrumentem dla władz lokalnych do rozwijania regionalnych planów poprawy efektywności energetycznej. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej projektu VIS NOVA: www.vis-nova.eu

Kontakt:

visnova@agh.edu.pl

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.