Międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii

Projekt VIS NOVA, który rozpoczął się w maju 2011 roku, jest częścią Programu dla Europa Środkowej i ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej władz lokalnych. Rosnące ceny energii powodują, że bezpieczeństwo dostaw energii po przystępnych cenach, jak i jej efektywne wykorzystanie stały się kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

W tym punkcie ma swoje miejsce zintegrowane podejście projektu VIS NOVA, które obejmuje przedsiębiorstwa, gminy i gospodarstwa domowe.  Zostały opracowane Studia wykonalności dla każdego obszaru, oraz przygotowane i zrealizowane projekty pilotażowe.

Współpraca międzynarodowa umożliwia transfer dobrych rozwiązań i wymiany doświadczeń. Poprzez produkty projektu, powinno być promowane tworzenie wartości,a tym samym miejsc zatrudnienia, na obszarach wiejskich.

Pięć regionów partnerskich z czterech krajów UE nawiązało współpracę, aby wspólnie realizować ten projekt, są to: Saksonia – Düben Heath DE, Schwäbisch-Hall/DE, Mikroregion Tullnerfeld West/AT, Małopolska/PL, Południowa Kraina Zaddunajska/HU.

Jednym z głównych produktów projektu VIS NOVA jest Międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii. Strategia oparta jest na wszystkich poprzednich działaniach w ramach projektu: analiza SWOT, dobre praktyki, studia przypadków, a opracowanie strategicznego podejścia jest wspierane przez Lokalne Grupy Wsparcia zainicjowane w ramach projektu VIS NOVA we wszystkich regionach. Dokument podkreśla potrzebę odpowiednich instrumentów do integracji: dążenia do autonomii energetycznej z planowaniem rozwoju regionalnego. Międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii ma dwojaki cel. Zapewnia on wspólną podstawę dla opracowania Planów Efektywności Energetycznej dla każdego z pięciu obszarów partnerskich, dlatego będzie miała istotny wpływ polityczny w regionach. Z drugiej strony, dokument dotyczy również podmiotów w innych regionach Europy, które dążą do autonomii energetycznej.Strategia jest rozpowszechniana za pośrednictwem biuletynów projektu, prezentowane na konferencjach i przekazywana przez partnerów.

Strategia kwalifikuje się jako międzynarodowe narzędzie do rozwoju regionalnych aktywności w celu dążenia do niezależności energetycznej. Strategia jestdostępna na stronie internetowej projektu VIS NOVA: www.vis-nova.eu

Kontakt:

CERE Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.